Vill du plugga till advokat i Uppsala eller i Lund? Ingenjör vid KTH eller i Örebro? Årligen görs listor över vilka lärosäten som är bäst i världen. I Sverige finns bland annat KTH, Lund och Uppsala, som placerar sig relativt högt. Placeringarna kan dock inte riktigt mäta sig med de positioner som en del brittiska och amerikanska universitet får. I topp, i världen, ligger anrika lärosäten som Harvard, Stanford och Oxford. Svenska universitet placerade sig mellan 78:e och 338:e plats, globalt.  Men vilket är egentligen bäst i Sverige?

 1. Lund

I den årliga listan som görs QS World University Rankings, anses Lund vara det bästa universitet i Sverige. Här kan du till exempel studera till advokat, ingenjör eller statsvetare. Internationellt anses man vara det 78:e bästa universitet i världen. Det här är en sänkning från tidigare år, eftersom man fick plats 73 år 2017 och plats 70 2016. 

 

2. KTH

KTH, eller Kungliga Tekniska Högskolan, har en huvudsaklig inriktning på teknik och naturvetenskap (även om en rad andra program finns att gå). Framför allt är det kanske arkitekter och ingenjörer (såväl civil- som högskoleingenjörer) som utbildas här. Det här året fick de plats 98 globalt, en sänkning med en plats sedan 2017, då man alltså ansågs vara 97:e bäst i världen. År 2016 ansågs man vara 92:a bäst i världen. Precis som i fallet med Lunds universitet, kan en nedåtgående trend skönjas.

3. Uppsala

Advokat? Ingenjör? Landskapsingenjör? På Uppsala finns ett brett urval av linjer att välja mellan. Universitet är ett av Sveriges största med över 40 000 registrerade studenter och nästan 2 000 fristående kurser. Dock har man, likt de två ovan nämnda universiteten, halkat ned i positionerna. Det här året placerade man sig på 112:e plats, medan man förra året fick plats 98. Mellan 2016 och 2017 skönjdes dock en uppåtgående trend, som alltså inte blev särskilt långvarig. För den som vill bli advokat eller åklagare, till exempel, anses Uppsala och Lund vara de bästa skolorna i Sverige. Läs mer om advokat i Uppsala på: http://www.advokatuppsala.biz.

4. Chalmers tekniska universitet

Chalmers är ett av de universitet som gått mest uppåt på senare år. I år fick man plats 133, medan man förra året låg på plats 139. Dock är det ungefär detsamma som 2016, då man hade plats 132. Universitet är ett av de större i Sverige – här finns ungefär 11 000 registrerade studenter. En bit ifrån Uppsala visserligen, men fortfarande en hel del. Högskolan har ett tekniskt fokus och utbildar bland annat studenter.

5. Stockholms Universitet 

Även Stockholms Universitet har tidigare varit på högre positioner än vad de är nu. År 2016 ansågs de vara 182:e bästa i världen. Dock kan en liten uppåtgående trend skönjas, eftersom de var på plats 196 år 2016, och nu är på plats 195. År 2014 fanns nästan 70 000 registrerade studenter och över 5 000 anställda. Här kan man bland annat studera juridik och bli advokat till exempel. Här finns ett fokus på det juridiska, det samhällsvetenskapliga, det humanistiska och det naturvetenskapliga. 

Sveriges fem bästa universitet

Allmänt Kommentera
 

Vill du plugga till advokat i Uppsala eller i Lund? Ingenjör vid KTH eller i Örebro? Årligen görs listor över vilka lärosäten som är bäst i världen. I Sverige finns bland annat KTH, Lund och Uppsala, som placerar sig relativt högt. Placeringarna kan dock inte riktigt mäta sig med de positioner som en del brittiska och amerikanska universitet får. I topp, i världen, ligger anrika lärosäten som Harvard, Stanford och Oxford. Svenska universitet placerade sig mellan 78:e och 338:e plats, globalt.  Men vilket är egentligen bäst i Sverige?

 1. Lund

I den årliga listan som görs QS World University Rankings, anses Lund vara det bästa universitet i Sverige. Här kan du till exempel studera till advokat, ingenjör eller statsvetare. Internationellt anses man vara det 78:e bästa universitet i världen. Det här är en sänkning från tidigare år, eftersom man fick plats 73 år 2017 och plats 70 2016. 

 

2. KTH

KTH, eller Kungliga Tekniska Högskolan, har en huvudsaklig inriktning på teknik och naturvetenskap (även om en rad andra program finns att gå). Framför allt är det kanske arkitekter och ingenjörer (såväl civil- som högskoleingenjörer) som utbildas här. Det här året fick de plats 98 globalt, en sänkning med en plats sedan 2017, då man alltså ansågs vara 97:e bäst i världen. År 2016 ansågs man vara 92:a bäst i världen. Precis som i fallet med Lunds universitet, kan en nedåtgående trend skönjas.

3. Uppsala

Advokat? Ingenjör? Landskapsingenjör? På Uppsala finns ett brett urval av linjer att välja mellan. Universitet är ett av Sveriges största med över 40 000 registrerade studenter och nästan 2 000 fristående kurser. Dock har man, likt de två ovan nämnda universiteten, halkat ned i positionerna. Det här året placerade man sig på 112:e plats, medan man förra året fick plats 98. Mellan 2016 och 2017 skönjdes dock en uppåtgående trend, som alltså inte blev särskilt långvarig. För den som vill bli advokat eller åklagare, till exempel, anses Uppsala och Lund vara de bästa skolorna i Sverige. Läs mer om advokat i Uppsala på: http://www.advokatuppsala.biz.

4. Chalmers tekniska universitet

Chalmers är ett av de universitet som gått mest uppåt på senare år. I år fick man plats 133, medan man förra året låg på plats 139. Dock är det ungefär detsamma som 2016, då man hade plats 132. Universitet är ett av de större i Sverige – här finns ungefär 11 000 registrerade studenter. En bit ifrån Uppsala visserligen, men fortfarande en hel del. Högskolan har ett tekniskt fokus och utbildar bland annat studenter.

5. Stockholms Universitet 

Även Stockholms Universitet har tidigare varit på högre positioner än vad de är nu. År 2016 ansågs de vara 182:e bästa i världen. Dock kan en liten uppåtgående trend skönjas, eftersom de var på plats 196 år 2016, och nu är på plats 195. År 2014 fanns nästan 70 000 registrerade studenter och över 5 000 anställda. Här kan man bland annat studera juridik och bli advokat till exempel. Här finns ett fokus på det juridiska, det samhällsvetenskapliga, det humanistiska och det naturvetenskapliga. 

 
Arvsrätt är enkelt uttryckt det som finns kvar efter en person som har avlidit. Det kan vara allt från skulder, till fastigheter, mark, kapital, fordon och alla personliga egendomar. När det kommer till arv finns det många lagar som omgärdar detta. Allt sådant underlättar om man skriver ett testamente. Om man är förutseende och inte vill att de som lever kvar efter ett frånfälle, skriver man ett testamente. Särskilt viktigt är det om man har många egendomar. Skriver man ett testamente, behöver inte barn eller syskon tvista om arvet.
 
"När man skall fördela arvet efter en avliden släkting finns det möjlighet för dödsbodelägarna – personerna som har rätt till arvet – att göra en överenskommelse kring vem som får vad på egen hand".
 
Vad händer när någon dör?
 
När det kommer till ett dödsfall upprättar man först ett dödsbo. Det måste göras inom 3 månader efter ett dödsfall och inom 4 månader måste det registrerade dödsbudet komma in till Skatteverket. Gifta makar ärver varandra. Därefter barn, som har rätt till hälften av det som de gifta makarna ärver. Finns det inte barn, och man enbart har varit sambo-par, ärver man ingenting av sin sambo, oavsett hur länge som man har varit sambor. Lagen talar om bröstarvingar; som är den avlidnes barn och barnbarn. Finns det inga barn ärver den avlidnes föräldrar, syskon och syskonbarn. Finns inte föräldrar, ärver mor- och farföräldrar, fastrar, farbröder, mostrar och morbörder.
 
Sambor ärver inte av varandra
 
Således, är man sambopar och vill att ens sambo ska ärva efter en, då måste man skriva ett testamente som ger sambon rätt att ärva av en. Har man barn, har de alltid rätt till hälften av arvet, oavsett hur man har valt att testamentera. Man kan alltså inte testamentera så att de egna barnen blir arvslösa. Lagen motsätter i så fall det testamentet. Medan den som har varit gift alltid ärver sin man, eller fru. Det kan heller inte ett testamente råda bot på, man kan alltså itne göra en gift make eller maka arvslös. Och den gifta maken eller makan ärver hela arvet, tills den dör, först efter det ärver bröstarvingarna det som efterlämnats av den som har dött.
Här kan du läsa mer om arvsrätten.
 

Vad är arvsrätt och hur fungerar det i Sverige?

Allmänt Kommentera
 
Arvsrätt är enkelt uttryckt det som finns kvar efter en person som har avlidit. Det kan vara allt från skulder, till fastigheter, mark, kapital, fordon och alla personliga egendomar. När det kommer till arv finns det många lagar som omgärdar detta. Allt sådant underlättar om man skriver ett testamente. Om man är förutseende och inte vill att de som lever kvar efter ett frånfälle, skriver man ett testamente. Särskilt viktigt är det om man har många egendomar. Skriver man ett testamente, behöver inte barn eller syskon tvista om arvet.
 
"När man skall fördela arvet efter en avliden släkting finns det möjlighet för dödsbodelägarna – personerna som har rätt till arvet – att göra en överenskommelse kring vem som får vad på egen hand".
 
Vad händer när någon dör?
 
När det kommer till ett dödsfall upprättar man först ett dödsbo. Det måste göras inom 3 månader efter ett dödsfall och inom 4 månader måste det registrerade dödsbudet komma in till Skatteverket. Gifta makar ärver varandra. Därefter barn, som har rätt till hälften av det som de gifta makarna ärver. Finns det inte barn, och man enbart har varit sambo-par, ärver man ingenting av sin sambo, oavsett hur länge som man har varit sambor. Lagen talar om bröstarvingar; som är den avlidnes barn och barnbarn. Finns det inga barn ärver den avlidnes föräldrar, syskon och syskonbarn. Finns inte föräldrar, ärver mor- och farföräldrar, fastrar, farbröder, mostrar och morbörder.
 
Sambor ärver inte av varandra
 
Således, är man sambopar och vill att ens sambo ska ärva efter en, då måste man skriva ett testamente som ger sambon rätt att ärva av en. Har man barn, har de alltid rätt till hälften av arvet, oavsett hur man har valt att testamentera. Man kan alltså inte testamentera så att de egna barnen blir arvslösa. Lagen motsätter i så fall det testamentet. Medan den som har varit gift alltid ärver sin man, eller fru. Det kan heller inte ett testamente råda bot på, man kan alltså itne göra en gift make eller maka arvslös. Och den gifta maken eller makan ärver hela arvet, tills den dör, först efter det ärver bröstarvingarna det som efterlämnats av den som har dött.
Här kan du läsa mer om arvsrätten.
 
 
Funderar du på att arbeta med juridik? Det är ingen dum idé att göra så. Det finns många behov av jurister och som jurist kan man arbeta med så många olika saker i vårt samhälle. Juridiken är ett otroligt brett ämne och hrä brukar alal som en gång har studerat juridik arbeta med olika aspekter av den; arbetsrätt, avtalsrätt, afffärsjuridik, miljörätt, brottmål och det som man kallar för humanjuridiken – allt som har med vårdnad, boende och umgänge, flyktingstatus och migrationsrätt.
 
Saker i Sverige inom brott är inte som i USA
 
Många ser mycket på amerikanska filmer och TV-serier, som ofta handlar om olika brott, mordrättegångar och polisutredningar. Mycket av det som händer i USA, är det barn som tror är likadant i Sverige. De blir förvånade när de får veta att man inte kan köpa sig fri genom att betala en borgen om man häktas. Och att det inte sitter en jury och friar eller fäller brottslingar. Mångt och mycket är annorlunda i Sverige, och att arbeta som försvarsadvokat innebär inte riktigt det samma i Sverige som i USA. Där kan någon bestämma sig för att stämma ett företag, och blir duktigt rik om man lyckas med den stämningen. Här får man inte så stora summor att det skulle löna sig med liknande rättegångar och stämningar.
 
I Sverige blir man tilldelad offentlig försvarare
 
Men hur är det att arbeta som brottmålsadvokat i Sverige? Om någon misstänks för något brott i Sverige, får man tilldelat till sig en offentlig försvarare. Det för att rättssäkerheten ska kunna vara hög. Alla som blir misstänkta kan få med sig en advokat som kan ge råd vid till exempel förhör. Som misstänkt har man rättigheter. Antingen kan man hjälpa polisen i deras förundersökning, eller så kan man låta bli. Däremot får man inte motarbeta polisen, för då kan man bli anklagad för att försvåra polisens utredning och det är brottsligt. För att få en offentlig försvarare gäller det att man blir misstänkt för ett grövre brott än sådana som kan ge högst böter som straff. Staten betalar för en offentlig försvarare. Blir du frikänd, behöver du inte betala för ditt försvar. Blir du dömd betalar du för ditt försvar i relation till din inkomst. Man har alltid rätt att anlita en egen försvarare men då betalar man den advokaten själv.
 
Läs mer om brottmålsadvokater
 
De flesta har ett juridiskt skydd som kan täckas av hemförsäkringen. Det beror på vilken hemförsäkring som du har. Läs det finstilta i hemförsäkringsbrevet. Skulle misstankarna leda till en rättegång, är advokaten med dig under den. Här kan du läsa mer om offentlig försvarare, eller brottmålsadvokat.

Vill du jobba som advokat i brottmål?

Allmänt Kommentera
 
Funderar du på att arbeta med juridik? Det är ingen dum idé att göra så. Det finns många behov av jurister och som jurist kan man arbeta med så många olika saker i vårt samhälle. Juridiken är ett otroligt brett ämne och hrä brukar alal som en gång har studerat juridik arbeta med olika aspekter av den; arbetsrätt, avtalsrätt, afffärsjuridik, miljörätt, brottmål och det som man kallar för humanjuridiken – allt som har med vårdnad, boende och umgänge, flyktingstatus och migrationsrätt.
 
Saker i Sverige inom brott är inte som i USA
 
Många ser mycket på amerikanska filmer och TV-serier, som ofta handlar om olika brott, mordrättegångar och polisutredningar. Mycket av det som händer i USA, är det barn som tror är likadant i Sverige. De blir förvånade när de får veta att man inte kan köpa sig fri genom att betala en borgen om man häktas. Och att det inte sitter en jury och friar eller fäller brottslingar. Mångt och mycket är annorlunda i Sverige, och att arbeta som försvarsadvokat innebär inte riktigt det samma i Sverige som i USA. Där kan någon bestämma sig för att stämma ett företag, och blir duktigt rik om man lyckas med den stämningen. Här får man inte så stora summor att det skulle löna sig med liknande rättegångar och stämningar.
 
I Sverige blir man tilldelad offentlig försvarare
 
Men hur är det att arbeta som brottmålsadvokat i Sverige? Om någon misstänks för något brott i Sverige, får man tilldelat till sig en offentlig försvarare. Det för att rättssäkerheten ska kunna vara hög. Alla som blir misstänkta kan få med sig en advokat som kan ge råd vid till exempel förhör. Som misstänkt har man rättigheter. Antingen kan man hjälpa polisen i deras förundersökning, eller så kan man låta bli. Däremot får man inte motarbeta polisen, för då kan man bli anklagad för att försvåra polisens utredning och det är brottsligt. För att få en offentlig försvarare gäller det att man blir misstänkt för ett grövre brott än sådana som kan ge högst böter som straff. Staten betalar för en offentlig försvarare. Blir du frikänd, behöver du inte betala för ditt försvar. Blir du dömd betalar du för ditt försvar i relation till din inkomst. Man har alltid rätt att anlita en egen försvarare men då betalar man den advokaten själv.
 
Läs mer om brottmålsadvokater
 
De flesta har ett juridiskt skydd som kan täckas av hemförsäkringen. Det beror på vilken hemförsäkring som du har. Läs det finstilta i hemförsäkringsbrevet. Skulle misstankarna leda till en rättegång, är advokaten med dig under den. Här kan du läsa mer om offentlig försvarare, eller brottmålsadvokat.