Arvsrätt är enkelt uttryckt det som finns kvar efter en person som har avlidit. Det kan vara allt från skulder, till fastigheter, mark, kapital, fordon och alla personliga egendomar. När det kommer till arv finns det många lagar som omgärdar detta. Allt sådant underlättar om man skriver ett testamente. Om man är förutseende och inte vill att de som lever kvar efter ett frånfälle, skriver man ett testamente. Särskilt viktigt är det om man har många egendomar. Skriver man ett testamente, behöver inte barn eller syskon tvista om arvet.
 
"När man skall fördela arvet efter en avliden släkting finns det möjlighet för dödsbodelägarna – personerna som har rätt till arvet – att göra en överenskommelse kring vem som får vad på egen hand".
 
Vad händer när någon dör?
 
När det kommer till ett dödsfall upprättar man först ett dödsbo. Det måste göras inom 3 månader efter ett dödsfall och inom 4 månader måste det registrerade dödsbudet komma in till Skatteverket. Gifta makar ärver varandra. Därefter barn, som har rätt till hälften av det som de gifta makarna ärver. Finns det inte barn, och man enbart har varit sambo-par, ärver man ingenting av sin sambo, oavsett hur länge som man har varit sambor. Lagen talar om bröstarvingar; som är den avlidnes barn och barnbarn. Finns det inga barn ärver den avlidnes föräldrar, syskon och syskonbarn. Finns inte föräldrar, ärver mor- och farföräldrar, fastrar, farbröder, mostrar och morbörder.
 
Sambor ärver inte av varandra
 
Således, är man sambopar och vill att ens sambo ska ärva efter en, då måste man skriva ett testamente som ger sambon rätt att ärva av en. Har man barn, har de alltid rätt till hälften av arvet, oavsett hur man har valt att testamentera. Man kan alltså inte testamentera så att de egna barnen blir arvslösa. Lagen motsätter i så fall det testamentet. Medan den som har varit gift alltid ärver sin man, eller fru. Det kan heller inte ett testamente råda bot på, man kan alltså itne göra en gift make eller maka arvslös. Och den gifta maken eller makan ärver hela arvet, tills den dör, först efter det ärver bröstarvingarna det som efterlämnats av den som har dött.
Här kan du läsa mer om arvsrätten.
 

Vad är arvsrätt och hur fungerar det i Sverige?

Allmänt Kommentera
 
Arvsrätt är enkelt uttryckt det som finns kvar efter en person som har avlidit. Det kan vara allt från skulder, till fastigheter, mark, kapital, fordon och alla personliga egendomar. När det kommer till arv finns det många lagar som omgärdar detta. Allt sådant underlättar om man skriver ett testamente. Om man är förutseende och inte vill att de som lever kvar efter ett frånfälle, skriver man ett testamente. Särskilt viktigt är det om man har många egendomar. Skriver man ett testamente, behöver inte barn eller syskon tvista om arvet.
 
"När man skall fördela arvet efter en avliden släkting finns det möjlighet för dödsbodelägarna – personerna som har rätt till arvet – att göra en överenskommelse kring vem som får vad på egen hand".
 
Vad händer när någon dör?
 
När det kommer till ett dödsfall upprättar man först ett dödsbo. Det måste göras inom 3 månader efter ett dödsfall och inom 4 månader måste det registrerade dödsbudet komma in till Skatteverket. Gifta makar ärver varandra. Därefter barn, som har rätt till hälften av det som de gifta makarna ärver. Finns det inte barn, och man enbart har varit sambo-par, ärver man ingenting av sin sambo, oavsett hur länge som man har varit sambor. Lagen talar om bröstarvingar; som är den avlidnes barn och barnbarn. Finns det inga barn ärver den avlidnes föräldrar, syskon och syskonbarn. Finns inte föräldrar, ärver mor- och farföräldrar, fastrar, farbröder, mostrar och morbörder.
 
Sambor ärver inte av varandra
 
Således, är man sambopar och vill att ens sambo ska ärva efter en, då måste man skriva ett testamente som ger sambon rätt att ärva av en. Har man barn, har de alltid rätt till hälften av arvet, oavsett hur man har valt att testamentera. Man kan alltså inte testamentera så att de egna barnen blir arvslösa. Lagen motsätter i så fall det testamentet. Medan den som har varit gift alltid ärver sin man, eller fru. Det kan heller inte ett testamente råda bot på, man kan alltså itne göra en gift make eller maka arvslös. Och den gifta maken eller makan ärver hela arvet, tills den dör, först efter det ärver bröstarvingarna det som efterlämnats av den som har dött.
Här kan du läsa mer om arvsrätten.
 
 
Funderar du på att arbeta med juridik? Det är ingen dum idé att göra så. Det finns många behov av jurister och som jurist kan man arbeta med så många olika saker i vårt samhälle. Juridiken är ett otroligt brett ämne och hrä brukar alal som en gång har studerat juridik arbeta med olika aspekter av den; arbetsrätt, avtalsrätt, afffärsjuridik, miljörätt, brottmål och det som man kallar för humanjuridiken – allt som har med vårdnad, boende och umgänge, flyktingstatus och migrationsrätt.
 
Saker i Sverige inom brott är inte som i USA
 
Många ser mycket på amerikanska filmer och TV-serier, som ofta handlar om olika brott, mordrättegångar och polisutredningar. Mycket av det som händer i USA, är det barn som tror är likadant i Sverige. De blir förvånade när de får veta att man inte kan köpa sig fri genom att betala en borgen om man häktas. Och att det inte sitter en jury och friar eller fäller brottslingar. Mångt och mycket är annorlunda i Sverige, och att arbeta som försvarsadvokat innebär inte riktigt det samma i Sverige som i USA. Där kan någon bestämma sig för att stämma ett företag, och blir duktigt rik om man lyckas med den stämningen. Här får man inte så stora summor att det skulle löna sig med liknande rättegångar och stämningar.
 
I Sverige blir man tilldelad offentlig försvarare
 
Men hur är det att arbeta som brottmålsadvokat i Sverige? Om någon misstänks för något brott i Sverige, får man tilldelat till sig en offentlig försvarare. Det för att rättssäkerheten ska kunna vara hög. Alla som blir misstänkta kan få med sig en advokat som kan ge råd vid till exempel förhör. Som misstänkt har man rättigheter. Antingen kan man hjälpa polisen i deras förundersökning, eller så kan man låta bli. Däremot får man inte motarbeta polisen, för då kan man bli anklagad för att försvåra polisens utredning och det är brottsligt. För att få en offentlig försvarare gäller det att man blir misstänkt för ett grövre brott än sådana som kan ge högst böter som straff. Staten betalar för en offentlig försvarare. Blir du frikänd, behöver du inte betala för ditt försvar. Blir du dömd betalar du för ditt försvar i relation till din inkomst. Man har alltid rätt att anlita en egen försvarare men då betalar man den advokaten själv.
 
Läs mer om brottmålsadvokater
 
De flesta har ett juridiskt skydd som kan täckas av hemförsäkringen. Det beror på vilken hemförsäkring som du har. Läs det finstilta i hemförsäkringsbrevet. Skulle misstankarna leda till en rättegång, är advokaten med dig under den. Här kan du läsa mer om offentlig försvarare, eller brottmålsadvokat.

Vill du jobba som advokat i brottmål?

Allmänt Kommentera
 
Funderar du på att arbeta med juridik? Det är ingen dum idé att göra så. Det finns många behov av jurister och som jurist kan man arbeta med så många olika saker i vårt samhälle. Juridiken är ett otroligt brett ämne och hrä brukar alal som en gång har studerat juridik arbeta med olika aspekter av den; arbetsrätt, avtalsrätt, afffärsjuridik, miljörätt, brottmål och det som man kallar för humanjuridiken – allt som har med vårdnad, boende och umgänge, flyktingstatus och migrationsrätt.
 
Saker i Sverige inom brott är inte som i USA
 
Många ser mycket på amerikanska filmer och TV-serier, som ofta handlar om olika brott, mordrättegångar och polisutredningar. Mycket av det som händer i USA, är det barn som tror är likadant i Sverige. De blir förvånade när de får veta att man inte kan köpa sig fri genom att betala en borgen om man häktas. Och att det inte sitter en jury och friar eller fäller brottslingar. Mångt och mycket är annorlunda i Sverige, och att arbeta som försvarsadvokat innebär inte riktigt det samma i Sverige som i USA. Där kan någon bestämma sig för att stämma ett företag, och blir duktigt rik om man lyckas med den stämningen. Här får man inte så stora summor att det skulle löna sig med liknande rättegångar och stämningar.
 
I Sverige blir man tilldelad offentlig försvarare
 
Men hur är det att arbeta som brottmålsadvokat i Sverige? Om någon misstänks för något brott i Sverige, får man tilldelat till sig en offentlig försvarare. Det för att rättssäkerheten ska kunna vara hög. Alla som blir misstänkta kan få med sig en advokat som kan ge råd vid till exempel förhör. Som misstänkt har man rättigheter. Antingen kan man hjälpa polisen i deras förundersökning, eller så kan man låta bli. Däremot får man inte motarbeta polisen, för då kan man bli anklagad för att försvåra polisens utredning och det är brottsligt. För att få en offentlig försvarare gäller det att man blir misstänkt för ett grövre brott än sådana som kan ge högst böter som straff. Staten betalar för en offentlig försvarare. Blir du frikänd, behöver du inte betala för ditt försvar. Blir du dömd betalar du för ditt försvar i relation till din inkomst. Man har alltid rätt att anlita en egen försvarare men då betalar man den advokaten själv.
 
Läs mer om brottmålsadvokater
 
De flesta har ett juridiskt skydd som kan täckas av hemförsäkringen. Det beror på vilken hemförsäkring som du har. Läs det finstilta i hemförsäkringsbrevet. Skulle misstankarna leda till en rättegång, är advokaten med dig under den. Här kan du läsa mer om offentlig försvarare, eller brottmålsadvokat.
 
Så gott som alla som vill utbilda sig till advokater behöver mycket goda betyg. Det är mycket populärt att studera juridik, vilket har gjort att de som ska komma in på de utbildningarna behöver ha A i nästan alla kurser som de har gått på i gymnasiet. Sedan när det kommer till studier i juridik, gäller det att man kan läsa mycket. Sex år – så lång är utbildningen innan man är klar jurist. Och även efter 6 års utbildning är det inte säkert att man är en fullfjädrad advokat. Om man inte är född till att kunna övertala andra, måste man utbilda sig till det, men det är sällan man hinner göra det på universitetet. Det är ändå så mycket teoretisk undervisning som man måste klara av då. Sedan är det mer eller mindre upp till den enskilda advokaten att lyckas som advokat.
 
Varför blir vissa lysande stjärnot till advokater?
 
Här måste vi påpeka att det är stor skillnad på advokater och advokater. Att bli en duktig advokat innebär många saker. Ska man lyckas innebär det bland annat att man är en ambitiös person, och är villig att arbeta hårt. Men även om man arbetar hårt gäller det att kunna tänka utanför den berömda boxen – tänka i andra banor och vara kreativ. Ibland måste man ta fram nya fakta för att övertyga domare och nämndemän om någon som man anser är oskyldig. Ibland måste man till och med göra egna utredningar för att kunna bevisa någon som oskyldig, eller någon annan som skyldig. Som advokat är det viktigt att genomföra faktagranskningar, kunna argumentera för att något är på det sätt som man menar är riktigt. Även om man är duktig på sina fakta, eller på teorin, på lagen och föreskrifter måste man om och om igen kunna argumentera så att de som lyssnar följer med i det resonemang som man använder sig av.
 
Vad du säger och hur du säger det avgör framgången
 
Som advokat är det inte bara viktigt vad du säger utan även hur du säger det som kan avgöra om du blir framgångsrik inom juridiken eller inte. Det är mycket värt att lyssna på föregångare som Lefi Silbersky som är utomordentligt duktig just på argumentation. Eller lyssna på duktiga politiker som också är duktiga på retorik och argumentation. Här vill vi lyfta fram särskilt två duktiga politiker – vi håller inte alls med om deras politik, men vill lyfta fram deras argumenation. Alf Svenssson, som numera är KD politiker inom EU-parlamentet och Gudrun Shyman som är FI:s grundare och arbetar i det partiet.
 
 
Lyssna på duktiga på argument och retorik
 
Vill man lära sig om deras argumentation ska man lyssna på hur de säger en sak, och lära sig av dem. Särskilt politiker måste behärska argumentation då de kanske bara har på sig några minuter för att föra fram sin politik. Här tänker vi på de minuter de har på sig i medierna att säga bra saker, eller göra bort sig oh säga fel saker. Någon som verkligen inte är duktig på det är till exempel Åsa Romson, som fick lämna sin post i Miljöpartiet.
Läs mer här om hur du kan gå en retorikkurs och lära dig mer.

Alla advokater behöver argumentationsteknik

Allmänt Kommentera
 
Så gott som alla som vill utbilda sig till advokater behöver mycket goda betyg. Det är mycket populärt att studera juridik, vilket har gjort att de som ska komma in på de utbildningarna behöver ha A i nästan alla kurser som de har gått på i gymnasiet. Sedan när det kommer till studier i juridik, gäller det att man kan läsa mycket. Sex år – så lång är utbildningen innan man är klar jurist. Och även efter 6 års utbildning är det inte säkert att man är en fullfjädrad advokat. Om man inte är född till att kunna övertala andra, måste man utbilda sig till det, men det är sällan man hinner göra det på universitetet. Det är ändå så mycket teoretisk undervisning som man måste klara av då. Sedan är det mer eller mindre upp till den enskilda advokaten att lyckas som advokat.
 
Varför blir vissa lysande stjärnot till advokater?
 
Här måste vi påpeka att det är stor skillnad på advokater och advokater. Att bli en duktig advokat innebär många saker. Ska man lyckas innebär det bland annat att man är en ambitiös person, och är villig att arbeta hårt. Men även om man arbetar hårt gäller det att kunna tänka utanför den berömda boxen – tänka i andra banor och vara kreativ. Ibland måste man ta fram nya fakta för att övertyga domare och nämndemän om någon som man anser är oskyldig. Ibland måste man till och med göra egna utredningar för att kunna bevisa någon som oskyldig, eller någon annan som skyldig. Som advokat är det viktigt att genomföra faktagranskningar, kunna argumentera för att något är på det sätt som man menar är riktigt. Även om man är duktig på sina fakta, eller på teorin, på lagen och föreskrifter måste man om och om igen kunna argumentera så att de som lyssnar följer med i det resonemang som man använder sig av.
 
Vad du säger och hur du säger det avgör framgången
 
Som advokat är det inte bara viktigt vad du säger utan även hur du säger det som kan avgöra om du blir framgångsrik inom juridiken eller inte. Det är mycket värt att lyssna på föregångare som Lefi Silbersky som är utomordentligt duktig just på argumentation. Eller lyssna på duktiga politiker som också är duktiga på retorik och argumentation. Här vill vi lyfta fram särskilt två duktiga politiker – vi håller inte alls med om deras politik, men vill lyfta fram deras argumenation. Alf Svenssson, som numera är KD politiker inom EU-parlamentet och Gudrun Shyman som är FI:s grundare och arbetar i det partiet.
 
 
Lyssna på duktiga på argument och retorik
 
Vill man lära sig om deras argumentation ska man lyssna på hur de säger en sak, och lära sig av dem. Särskilt politiker måste behärska argumentation då de kanske bara har på sig några minuter för att föra fram sin politik. Här tänker vi på de minuter de har på sig i medierna att säga bra saker, eller göra bort sig oh säga fel saker. Någon som verkligen inte är duktig på det är till exempel Åsa Romson, som fick lämna sin post i Miljöpartiet.
Läs mer här om hur du kan gå en retorikkurs och lära dig mer.