Så gott som alla som vill utbilda sig till advokater behöver mycket goda betyg. Det är mycket populärt att studera juridik, vilket har gjort att de som ska komma in på de utbildningarna behöver ha A i nästan alla kurser som de har gått på i gymnasiet. Sedan när det kommer till studier i juridik, gäller det att man kan läsa mycket. Sex år – så lång är utbildningen innan man är klar jurist. Och även efter 6 års utbildning är det inte säkert att man är en fullfjädrad advokat. Om man inte är född till att kunna övertala andra, måste man utbilda sig till det, men det är sällan man hinner göra det på universitetet. Det är ändå så mycket teoretisk undervisning som man måste klara av då. Sedan är det mer eller mindre upp till den enskilda advokaten att lyckas som advokat.
 
Varför blir vissa lysande stjärnot till advokater?
 
Här måste vi påpeka att det är stor skillnad på advokater och advokater. Att bli en duktig advokat innebär många saker. Ska man lyckas innebär det bland annat att man är en ambitiös person, och är villig att arbeta hårt. Men även om man arbetar hårt gäller det att kunna tänka utanför den berömda boxen – tänka i andra banor och vara kreativ. Ibland måste man ta fram nya fakta för att övertyga domare och nämndemän om någon som man anser är oskyldig. Ibland måste man till och med göra egna utredningar för att kunna bevisa någon som oskyldig, eller någon annan som skyldig. Som advokat är det viktigt att genomföra faktagranskningar, kunna argumentera för att något är på det sätt som man menar är riktigt. Även om man är duktig på sina fakta, eller på teorin, på lagen och föreskrifter måste man om och om igen kunna argumentera så att de som lyssnar följer med i det resonemang som man använder sig av.
 
Vad du säger och hur du säger det avgör framgången
 
Som advokat är det inte bara viktigt vad du säger utan även hur du säger det som kan avgöra om du blir framgångsrik inom juridiken eller inte. Det är mycket värt att lyssna på föregångare som Lefi Silbersky som är utomordentligt duktig just på argumentation. Eller lyssna på duktiga politiker som också är duktiga på retorik och argumentation. Här vill vi lyfta fram särskilt två duktiga politiker – vi håller inte alls med om deras politik, men vill lyfta fram deras argumenation. Alf Svenssson, som numera är KD politiker inom EU-parlamentet och Gudrun Shyman som är FI:s grundare och arbetar i det partiet.
 
 
Lyssna på duktiga på argument och retorik
 
Vill man lära sig om deras argumentation ska man lyssna på hur de säger en sak, och lära sig av dem. Särskilt politiker måste behärska argumentation då de kanske bara har på sig några minuter för att föra fram sin politik. Här tänker vi på de minuter de har på sig i medierna att säga bra saker, eller göra bort sig oh säga fel saker. Någon som verkligen inte är duktig på det är till exempel Åsa Romson, som fick lämna sin post i Miljöpartiet.
Läs mer här om hur du kan gå en retorikkurs och lära dig mer.

Alla advokater behöver argumentationsteknik

Allmänt Kommentera
 
Så gott som alla som vill utbilda sig till advokater behöver mycket goda betyg. Det är mycket populärt att studera juridik, vilket har gjort att de som ska komma in på de utbildningarna behöver ha A i nästan alla kurser som de har gått på i gymnasiet. Sedan när det kommer till studier i juridik, gäller det att man kan läsa mycket. Sex år – så lång är utbildningen innan man är klar jurist. Och även efter 6 års utbildning är det inte säkert att man är en fullfjädrad advokat. Om man inte är född till att kunna övertala andra, måste man utbilda sig till det, men det är sällan man hinner göra det på universitetet. Det är ändå så mycket teoretisk undervisning som man måste klara av då. Sedan är det mer eller mindre upp till den enskilda advokaten att lyckas som advokat.
 
Varför blir vissa lysande stjärnot till advokater?
 
Här måste vi påpeka att det är stor skillnad på advokater och advokater. Att bli en duktig advokat innebär många saker. Ska man lyckas innebär det bland annat att man är en ambitiös person, och är villig att arbeta hårt. Men även om man arbetar hårt gäller det att kunna tänka utanför den berömda boxen – tänka i andra banor och vara kreativ. Ibland måste man ta fram nya fakta för att övertyga domare och nämndemän om någon som man anser är oskyldig. Ibland måste man till och med göra egna utredningar för att kunna bevisa någon som oskyldig, eller någon annan som skyldig. Som advokat är det viktigt att genomföra faktagranskningar, kunna argumentera för att något är på det sätt som man menar är riktigt. Även om man är duktig på sina fakta, eller på teorin, på lagen och föreskrifter måste man om och om igen kunna argumentera så att de som lyssnar följer med i det resonemang som man använder sig av.
 
Vad du säger och hur du säger det avgör framgången
 
Som advokat är det inte bara viktigt vad du säger utan även hur du säger det som kan avgöra om du blir framgångsrik inom juridiken eller inte. Det är mycket värt att lyssna på föregångare som Lefi Silbersky som är utomordentligt duktig just på argumentation. Eller lyssna på duktiga politiker som också är duktiga på retorik och argumentation. Här vill vi lyfta fram särskilt två duktiga politiker – vi håller inte alls med om deras politik, men vill lyfta fram deras argumenation. Alf Svenssson, som numera är KD politiker inom EU-parlamentet och Gudrun Shyman som är FI:s grundare och arbetar i det partiet.
 
 
Lyssna på duktiga på argument och retorik
 
Vill man lära sig om deras argumentation ska man lyssna på hur de säger en sak, och lära sig av dem. Särskilt politiker måste behärska argumentation då de kanske bara har på sig några minuter för att föra fram sin politik. Här tänker vi på de minuter de har på sig i medierna att säga bra saker, eller göra bort sig oh säga fel saker. Någon som verkligen inte är duktig på det är till exempel Åsa Romson, som fick lämna sin post i Miljöpartiet.
Läs mer här om hur du kan gå en retorikkurs och lära dig mer.

Nästan oavsett vilket typ av brott man misstänks för så kommer man att tjäna på att anlita en försvarsadvokat. Det ligger i sakens natur - en försvarsadvokat vet vad som är juridiskt rätt och vad som är felaktigt; han kan därigenom på ett tydligare sätt värna sin klients intressen och - framförallt - rättigheter. Även vid mindre förseelser så anser vi att en anlitad försvarsadvokat gör skillnad. Ponera att du är misstänkt för en misshandel i Stockholm; ett bråk har ägt rum under en sen lördagsnatt och du har - oskyldigt - pekats ut av två vittnen.

Du kallas till förhör och du får sitta ned tillsammans med poliser som börjar ställa frågor; frågor som blir allt mer ledande och som hela tiden insinuerar att du ska vara skyldig till misshandeln. Du uppfattar det som att de redan bestämt sig och i takt med att att tiden går så vill du bara en enda sak: att få komma därifrån.

I vissa fall kan en sådan situation innebära att oskyldiga förvandlas till skyldiga. Sådant förhindras definitivt av en försvarsadvokat som - även under förhör med polisen - ser till att irrelevanta frågor förpassas till sophögen och att dina rättigheter hela tiden sätts i främsta rummet.

Våldtäktsoffer extra ansatta och utsatta

Man kan vända på detta också och peka på vikten av ett målsägarbiträde. Det vill säga - du är den som blivit utsatt för ett brott och dte är du som, så att säga, äger målet. Många målsäganden upplever att de inte tas på allvar och att de blir pressade att ta tillbaka saker som de sagt.

Det kan ske i rätten och det - dessvärre - även ske vid initiala polisförhör. Inte sällan så handlar det om kvinnor som blivit utsatt för ett fruktansvärt brott i form av en våldtäkt. Ett brott som sätter djupa sår och ärr att bära genom hela livet som det är. Blir man dessutom misstrodd och får en massa frågor om hur mycket man eventuellt druckit, vilka kläder man bar och om man i själva verket inte menade Ja med sitt Nej så blir såren ännu djupare.

Tyvärr händer allt detta och det är också en förklaring till varför mörkertalet är så pass stort då det kommer till våldtäkter. Få vågar/orkar ta sig igenom processen. Rätt målsägarbiträde gör skillnad och avleder de - skamliga - frågorna ovan och lägger istället fokus på det väsentliga: att ett fruktansvärt brott är begånget och att en gärningsman måste fällas.

En försvarsadvokat blir ett stöd

Oavsett om man talar om en försvarsadvokat i Stockholm eller om ett målsägarbiträde i Göteborg, om misstänkta eller om offer så finns det en gemensam nämnare: stödet. Att gå igenom en rättslig process är ytterst påfrestande och den person man anlitar som juridiskt sakkunnig blir mer än bara en kompetent person.

Det blir en axel att luta sig mot och ett stöd genom hela resan. För många som misstänks för allvarligare brott så blir en försvarsadvokat också den enda länken till omvärlden.

Läs mer: http://www.försvarsadvokatstockholm.biz.

Anlita en försvarsadvokat i Stockholm

Allmänt Kommentera

Nästan oavsett vilket typ av brott man misstänks för så kommer man att tjäna på att anlita en försvarsadvokat. Det ligger i sakens natur - en försvarsadvokat vet vad som är juridiskt rätt och vad som är felaktigt; han kan därigenom på ett tydligare sätt värna sin klients intressen och - framförallt - rättigheter. Även vid mindre förseelser så anser vi att en anlitad försvarsadvokat gör skillnad. Ponera att du är misstänkt för en misshandel i Stockholm; ett bråk har ägt rum under en sen lördagsnatt och du har - oskyldigt - pekats ut av två vittnen.

Du kallas till förhör och du får sitta ned tillsammans med poliser som börjar ställa frågor; frågor som blir allt mer ledande och som hela tiden insinuerar att du ska vara skyldig till misshandeln. Du uppfattar det som att de redan bestämt sig och i takt med att att tiden går så vill du bara en enda sak: att få komma därifrån.

I vissa fall kan en sådan situation innebära att oskyldiga förvandlas till skyldiga. Sådant förhindras definitivt av en försvarsadvokat som - även under förhör med polisen - ser till att irrelevanta frågor förpassas till sophögen och att dina rättigheter hela tiden sätts i främsta rummet.

Våldtäktsoffer extra ansatta och utsatta

Man kan vända på detta också och peka på vikten av ett målsägarbiträde. Det vill säga - du är den som blivit utsatt för ett brott och dte är du som, så att säga, äger målet. Många målsäganden upplever att de inte tas på allvar och att de blir pressade att ta tillbaka saker som de sagt.

Det kan ske i rätten och det - dessvärre - även ske vid initiala polisförhör. Inte sällan så handlar det om kvinnor som blivit utsatt för ett fruktansvärt brott i form av en våldtäkt. Ett brott som sätter djupa sår och ärr att bära genom hela livet som det är. Blir man dessutom misstrodd och får en massa frågor om hur mycket man eventuellt druckit, vilka kläder man bar och om man i själva verket inte menade Ja med sitt Nej så blir såren ännu djupare.

Tyvärr händer allt detta och det är också en förklaring till varför mörkertalet är så pass stort då det kommer till våldtäkter. Få vågar/orkar ta sig igenom processen. Rätt målsägarbiträde gör skillnad och avleder de - skamliga - frågorna ovan och lägger istället fokus på det väsentliga: att ett fruktansvärt brott är begånget och att en gärningsman måste fällas.

En försvarsadvokat blir ett stöd

Oavsett om man talar om en försvarsadvokat i Stockholm eller om ett målsägarbiträde i Göteborg, om misstänkta eller om offer så finns det en gemensam nämnare: stödet. Att gå igenom en rättslig process är ytterst påfrestande och den person man anlitar som juridiskt sakkunnig blir mer än bara en kompetent person.

Det blir en axel att luta sig mot och ett stöd genom hela resan. För många som misstänks för allvarligare brott så blir en försvarsadvokat också den enda länken till omvärlden.

Läs mer: http://www.försvarsadvokatstockholm.biz.

 
Kommer du och din partner inte överens om ert barns vårdnad? Om det är så att du och din föredetta partner inte kommer överens, är det mycket viktigt att er tvist och olika åsikter, inte går ut över ert barn. Ert barn har ju varken valt er, som föräldrar, valt att födas, eller valt att ni ska skiljas. Barnet måste få växa upp med en trygghet, säkerhet och få så bra förutsättningar till detta som det bara är möjligt. Då måste man som förälder, bortse från de egna åsikterna, egna behoven och tänka på barnet först och främst och inte hävda den egna rätten. Kan man inte komma överens om var barnet ska bo, om barnets vårdnad och umgänge bör man söka hjälp hos någon som kan vara en tredje part, som inte är någon familjemedlem, men som ni båda har respekt för.
 
Har det förekommit våld i famlijen bör du gå till domstol
 
Men är det så att det förekommer våld, har förekommit våld i familjen, narkotikamissbruk, kriminalitet eller liknande ska man inte behöva "samarbeta". För det går inte att "samarbeta" om den ena parten utsätter den andra för våld, antingen mot barnet eller mot en föredetta partnern. Sådana frågor måste avgöras i rätten. Och du kommer att behöva en stjärnadvokat som hjälper dig att skydda ditt barn och dig själv mot en våldsam f.d. partner och förälder till barnet. Ett barn ska på inga villkor behöva växa upp med en förälder som utövar våld. Våldet är mer än fysiska slag. Även hot om våld är mycket skadligt. Så kan man inte uppfostra barn.
 
Du behöver en duktig advokat som hjälper dig i domstolen
 
Är det så att du behöver en rättegång som ger dig vårdnaden, boendet och ett säkert umgänge för ditt barn bör du ta kontakt med en duktig advokat som hjälper dig genom en rättsprocess. Det är närmast omöjligt att vinna en strid om barns vårdnad, boende och umgänge om du inte har rätt advokat vid din sida. Så pass viktig är advokaten; med andra ord, en advokat kan vara skillnaden mellan att du vinner rättsprocessen, eller förlorar den!
 
En domstol vill helst ge båda föräldrar gemensam vårdnad om barn. Endast om det finns bevis på att föräldrarna inte klarar av att samarbeta, till exempel på grund av våld, övergrepp, narkotikamissbruk eller kriminalitet, brukar domstolarna besluta om ensam vårdnad om barn.
 

Så bör du göra om ni tvistar om barns vårdnad

Allmänt Kommentera
 
Kommer du och din partner inte överens om ert barns vårdnad? Om det är så att du och din föredetta partner inte kommer överens, är det mycket viktigt att er tvist och olika åsikter, inte går ut över ert barn. Ert barn har ju varken valt er, som föräldrar, valt att födas, eller valt att ni ska skiljas. Barnet måste få växa upp med en trygghet, säkerhet och få så bra förutsättningar till detta som det bara är möjligt. Då måste man som förälder, bortse från de egna åsikterna, egna behoven och tänka på barnet först och främst och inte hävda den egna rätten. Kan man inte komma överens om var barnet ska bo, om barnets vårdnad och umgänge bör man söka hjälp hos någon som kan vara en tredje part, som inte är någon familjemedlem, men som ni båda har respekt för.
 
Har det förekommit våld i famlijen bör du gå till domstol
 
Men är det så att det förekommer våld, har förekommit våld i familjen, narkotikamissbruk, kriminalitet eller liknande ska man inte behöva "samarbeta". För det går inte att "samarbeta" om den ena parten utsätter den andra för våld, antingen mot barnet eller mot en föredetta partnern. Sådana frågor måste avgöras i rätten. Och du kommer att behöva en stjärnadvokat som hjälper dig att skydda ditt barn och dig själv mot en våldsam f.d. partner och förälder till barnet. Ett barn ska på inga villkor behöva växa upp med en förälder som utövar våld. Våldet är mer än fysiska slag. Även hot om våld är mycket skadligt. Så kan man inte uppfostra barn.
 
Du behöver en duktig advokat som hjälper dig i domstolen
 
Är det så att du behöver en rättegång som ger dig vårdnaden, boendet och ett säkert umgänge för ditt barn bör du ta kontakt med en duktig advokat som hjälper dig genom en rättsprocess. Det är närmast omöjligt att vinna en strid om barns vårdnad, boende och umgänge om du inte har rätt advokat vid din sida. Så pass viktig är advokaten; med andra ord, en advokat kan vara skillnaden mellan att du vinner rättsprocessen, eller förlorar den!
 
En domstol vill helst ge båda föräldrar gemensam vårdnad om barn. Endast om det finns bevis på att föräldrarna inte klarar av att samarbeta, till exempel på grund av våld, övergrepp, narkotikamissbruk eller kriminalitet, brukar domstolarna besluta om ensam vårdnad om barn.