Befinner du dig i en vårdnadstvist? Har barnets mamma eller pappa stämt dig i en domstol och begärt ensam vårdnad om ditt barn? Många som får hem ett sådant papper, från en domstol och blivit informerad om att någon har stämt en i domstol, kan bli rejält skärrade av den allvarliga tonen i det meddelandet. Vet man inte vad det innebär att bli stämd i en domstol, att vara med i en rättegång eller hur man kan gå tillväga för att tillvarata sina intressen kan det vara otäckt och ta en på sängen som en rejäl överraskning.
 
Därför reder vi ut en del av det som det kan innebära att bli stämd, vad det handlar om när det kommer till en tvist om barn och vad lagen säger.
 
Vårdnad boende och umgänge
 
Enligt lagen när det kommer till barn, delar lagen upp ett barns vårdnad som en del, umgänget som en annan del och boendet som en tredje del. Varför gör man så? Vi antar att politikerna som stiftade lagarna om barn, antar att dessa delar är separata för ett barn. Två kan ha vårdnaden om ett barn, men kanske barnet enbart vill bo hos en av dem, medan den förälder som inte har boendet, men väl vårdnaden ska kunna få träffa barnet så ofta man vill. Historiskt sett har det varit mammorna som har fått vårdnaden om barn när föräldrarna väl har skilt sig. Numera är det inte så. Här förekommer det en hel del fördomar om hur det egentligen står till mellan föräldrar och barn. Mycket har förändrats på kort tid. Pappor har valt att vara mycket mer närvarande i sina barns liv, vilket är bra för alla barn som har normala och friska pappor och mammor. Föräldrar borde jobba på att komma överens och inte strida om barnen, då de far illa av föräldrarnas tvist. Många tvister borde inte ens äga rum i domstolarna, utan borde lösas med hjälp av familjeterapeuter och i godo – för barnets bästa. Inte föräldrarnas bästa. Det vore bättre att resurserna går till de slags tvister som uppkommer på grund av att en av föräldrarna är dokumenterat psykiskt sjuk, har begått brott såsom misshandel mot barnet, förgripit sig fysiskt och, eller sexuellt eller missbrukar alkohol eller narkotika – sådant som direkt innebär fara för barn, faktiskt avgörs i domstol. Alla andra borde lösas på annat sätt.
 
Anlita advokat och vad det kostar
 
Att anlita en advokat är ett absolut måste, om det inte är så att du vill blir slippa en tvist med barnets förälder och går med på vad hon, eller han vill. Om inte kommer du definitivt att behöva en duktig advokat. Avsäger du dig vårdnaden om barnet, till exempel, innebär det att du inte kommer att bestämma var barnet ska vara folkbokfört, vad barnet går i skola eller dagis. Däremot kan du gott och väl ha barnet boende hos dig, men du har inte möjlighet att bestämma om barnet går hos psykolog, tar del av barnets skolgång och så vidare; allt det som en vårdnadshavare gör. För alla som inte är vårdnadshavare, eller har barnet boende hos sig, har man i alla fall umgängesrätt, det vill säga kan umgås med barnet så ofta man själv vill. Motsätter sig den andra föräldern umgänget, har man möjlighet att stämma föräldern och få ett domstolsbeslut om umgänge, vilka tider och längden på umgänget. Det som många glömmer bort, både i domstolarna, i socialtjänsten och i alltför många tvister är barnens rättigheter. Det är ju barnen som har rätt till umgänge med den förälder som inte har barnet boende hos sig. Det är ju barnets rättigheter som ska gå före föräldrarnas rättigheter till sitt eget barn. Lagen säger att barnet ska tillfrågas om allt som rör barnet själv, så snart barnet är stort nog att förstå vad boende, vårdnad och umgänge betyder och innebär för barnet. Här önskar vi att det barnperspektivtet förstärktes och helt dominerade alla dessa frågor.
 
Umgängesrätt
 
Att inte ha något umgänge alls, är inte hur det brukar vara. Vi ser alltför ofta att domstolar och socialtjänst beslutar utifrån vad som är rätt för föräldrarna och glömmer bort eller nonchalerar barnets rättigheter, barnens rätt till umgänge, barnens rätt till ett bra boende, barnens rätt till trygga hemförhållanden, fritt från övergrepp, våld och misär. Här önskar vi att alla instanser inte bara påstod sig vilja ta tillvara barnens rättigheter utan agerade utifrån det på sätt som är bäst för barnet. Och här måste barnen själva få komma till tals. Alla instanser borde prata med barnet. Anser man det vara för svårt, måste man ta hjäp av barnpsykologer som är utbildade att kunna tala med barn. Det är ju vad deras profession går ut på, eller hur?
Vill du läsa mer om hur umgängesrätten fungerar kan du klicka på denna länk.
 

När du vill veta mer om umgängesrätt

Allmänt Kommentera
 
 
Befinner du dig i en vårdnadstvist? Har barnets mamma eller pappa stämt dig i en domstol och begärt ensam vårdnad om ditt barn? Många som får hem ett sådant papper, från en domstol och blivit informerad om att någon har stämt en i domstol, kan bli rejält skärrade av den allvarliga tonen i det meddelandet. Vet man inte vad det innebär att bli stämd i en domstol, att vara med i en rättegång eller hur man kan gå tillväga för att tillvarata sina intressen kan det vara otäckt och ta en på sängen som en rejäl överraskning.
 
Därför reder vi ut en del av det som det kan innebära att bli stämd, vad det handlar om när det kommer till en tvist om barn och vad lagen säger.
 
Vårdnad boende och umgänge
 
Enligt lagen när det kommer till barn, delar lagen upp ett barns vårdnad som en del, umgänget som en annan del och boendet som en tredje del. Varför gör man så? Vi antar att politikerna som stiftade lagarna om barn, antar att dessa delar är separata för ett barn. Två kan ha vårdnaden om ett barn, men kanske barnet enbart vill bo hos en av dem, medan den förälder som inte har boendet, men väl vårdnaden ska kunna få träffa barnet så ofta man vill. Historiskt sett har det varit mammorna som har fått vårdnaden om barn när föräldrarna väl har skilt sig. Numera är det inte så. Här förekommer det en hel del fördomar om hur det egentligen står till mellan föräldrar och barn. Mycket har förändrats på kort tid. Pappor har valt att vara mycket mer närvarande i sina barns liv, vilket är bra för alla barn som har normala och friska pappor och mammor. Föräldrar borde jobba på att komma överens och inte strida om barnen, då de far illa av föräldrarnas tvist. Många tvister borde inte ens äga rum i domstolarna, utan borde lösas med hjälp av familjeterapeuter och i godo – för barnets bästa. Inte föräldrarnas bästa. Det vore bättre att resurserna går till de slags tvister som uppkommer på grund av att en av föräldrarna är dokumenterat psykiskt sjuk, har begått brott såsom misshandel mot barnet, förgripit sig fysiskt och, eller sexuellt eller missbrukar alkohol eller narkotika – sådant som direkt innebär fara för barn, faktiskt avgörs i domstol. Alla andra borde lösas på annat sätt.
 
Anlita advokat och vad det kostar
 
Att anlita en advokat är ett absolut måste, om det inte är så att du vill blir slippa en tvist med barnets förälder och går med på vad hon, eller han vill. Om inte kommer du definitivt att behöva en duktig advokat. Avsäger du dig vårdnaden om barnet, till exempel, innebär det att du inte kommer att bestämma var barnet ska vara folkbokfört, vad barnet går i skola eller dagis. Däremot kan du gott och väl ha barnet boende hos dig, men du har inte möjlighet att bestämma om barnet går hos psykolog, tar del av barnets skolgång och så vidare; allt det som en vårdnadshavare gör. För alla som inte är vårdnadshavare, eller har barnet boende hos sig, har man i alla fall umgängesrätt, det vill säga kan umgås med barnet så ofta man själv vill. Motsätter sig den andra föräldern umgänget, har man möjlighet att stämma föräldern och få ett domstolsbeslut om umgänge, vilka tider och längden på umgänget. Det som många glömmer bort, både i domstolarna, i socialtjänsten och i alltför många tvister är barnens rättigheter. Det är ju barnen som har rätt till umgänge med den förälder som inte har barnet boende hos sig. Det är ju barnets rättigheter som ska gå före föräldrarnas rättigheter till sitt eget barn. Lagen säger att barnet ska tillfrågas om allt som rör barnet själv, så snart barnet är stort nog att förstå vad boende, vårdnad och umgänge betyder och innebär för barnet. Här önskar vi att det barnperspektivtet förstärktes och helt dominerade alla dessa frågor.
 
Umgängesrätt
 
Att inte ha något umgänge alls, är inte hur det brukar vara. Vi ser alltför ofta att domstolar och socialtjänst beslutar utifrån vad som är rätt för föräldrarna och glömmer bort eller nonchalerar barnets rättigheter, barnens rätt till umgänge, barnens rätt till ett bra boende, barnens rätt till trygga hemförhållanden, fritt från övergrepp, våld och misär. Här önskar vi att alla instanser inte bara påstod sig vilja ta tillvara barnens rättigheter utan agerade utifrån det på sätt som är bäst för barnet. Och här måste barnen själva få komma till tals. Alla instanser borde prata med barnet. Anser man det vara för svårt, måste man ta hjäp av barnpsykologer som är utbildade att kunna tala med barn. Det är ju vad deras profession går ut på, eller hur?
Vill du läsa mer om hur umgängesrätten fungerar kan du klicka på denna länk.
 
 
Vi får hoppas att det är en tillfällig trend, detta att vårnadstvister ökar i Sverige. Från året 2007, har vårdnadstivsterna ökat från 3.247 till det dubbla 2016, då antalet vårdnadstvister var 6.324 har Sveriges television publicerat. Vi vet inte vad det beror på att vårdnadstvisterna ökar. Det är några oroande siffror. Förra året publicerades Folkshälsans dystra staitstik som visade att nästan 40 procent av barn och ungdomar mår dåligt. Många barn och unga visade psykosomatiska tecken, såsom ont i magen, huvudvärk och sömnsvårigheter. Så ska det inte vara. Barn ska inte gå omkring och ha ont i magen. De ska inte ha onti huvudet eller inte kunna sova. Vad är det som händer med vår värld? Varför ökar vårdnadstvisterna? 
 
Alltfler pappor vill vara närvarande i sina barns liv

Vi tycker det är mycket positivit att pappor vill vara delaktiga i sina barns liv. Då är det positivt att de tar strid för att få fortsätta vara delaktiga i sina barns liv, om det är så att föräldrarna skils åt. Sanningen är den att de allra flesta klarar mycket väl att skilja sig från varandra utan att inleda vårdnadstvister. Med tanke på att hälften av alla sambopar och gifta par går skilda vägar, klarar alla normala mammor och pappor av att komma överens om hur de ska fortsätta omvårdnaden av barnens vårdnad, boende och umgänge. Vi tenderar att glömma bort det. Det är faktiskt inte de många normala föräldraran som tvistar om sina barn.

Om någon av föräldrarna har psykiska problem bör barn skyddas

Har någon av föräldrarna problem med sitt psyke, har någon psykisk störning, är missbrukande av alkohol eller knark, ska barn inte behöva växa upp med sådant. Barn måste få vara barn och inte ta hänsyn till en förälder som inte kan ta hand om barnet eller sig själv. En förälder som inte kan möta ett barns behov av att få bli omhändertaget måste få växa upp i fred. Vill den andra föräldern finnas i barnets liv, finns det andra sätt att vara tillgängliga för sitt barn utan att inleda sega och svåra vårdnadstvister. Och de föräldrar som itne kan komma överens, kanske ska söka psykologisk hjälp att kunna kommunicera. Det ska inte gå ut över barnen. Har man som förälder egna problem ska det varken gå ut över den andra förälderna eller barnet.

Så gör du om du behöver hjälp

Om du har hamnat i en svår och segdragen vårdnadstvist behöver du hjälp av en duktig advokat. Både för dig och din advokat är det ditt barn som är viktigast. Har man fått barn, är det viktigt att inte de egna åsikterna, behoven eller önskan längre ska diktera barnets liv. Som förälder och som vuxen är det viktigast att tänka på det som är bäst för barnet, inte för de vuxna. Så länge båda föräldrarna är normala och vuxna personer, måste man lägga undan gräl och tjafs åt sidan. Sådant kan man inte komma dragandes med till en domstol, endast om barnets hälsa, liv och säkerhet är i fara, bör man dra frågan om barnets vårdnad, boende och umgänge till en domstolssak. Läs mer om hur du bör agera i en vårdnadstvist på http://www.ensamvårdnad.org.

Är det rätt att ansöka om ensam vårdnad?

Allmänt Kommentera
 
Vi får hoppas att det är en tillfällig trend, detta att vårnadstvister ökar i Sverige. Från året 2007, har vårdnadstivsterna ökat från 3.247 till det dubbla 2016, då antalet vårdnadstvister var 6.324 har Sveriges television publicerat. Vi vet inte vad det beror på att vårdnadstvisterna ökar. Det är några oroande siffror. Förra året publicerades Folkshälsans dystra staitstik som visade att nästan 40 procent av barn och ungdomar mår dåligt. Många barn och unga visade psykosomatiska tecken, såsom ont i magen, huvudvärk och sömnsvårigheter. Så ska det inte vara. Barn ska inte gå omkring och ha ont i magen. De ska inte ha onti huvudet eller inte kunna sova. Vad är det som händer med vår värld? Varför ökar vårdnadstvisterna? 
 
Alltfler pappor vill vara närvarande i sina barns liv

Vi tycker det är mycket positivit att pappor vill vara delaktiga i sina barns liv. Då är det positivt att de tar strid för att få fortsätta vara delaktiga i sina barns liv, om det är så att föräldrarna skils åt. Sanningen är den att de allra flesta klarar mycket väl att skilja sig från varandra utan att inleda vårdnadstvister. Med tanke på att hälften av alla sambopar och gifta par går skilda vägar, klarar alla normala mammor och pappor av att komma överens om hur de ska fortsätta omvårdnaden av barnens vårdnad, boende och umgänge. Vi tenderar att glömma bort det. Det är faktiskt inte de många normala föräldraran som tvistar om sina barn.

Om någon av föräldrarna har psykiska problem bör barn skyddas

Har någon av föräldrarna problem med sitt psyke, har någon psykisk störning, är missbrukande av alkohol eller knark, ska barn inte behöva växa upp med sådant. Barn måste få vara barn och inte ta hänsyn till en förälder som inte kan ta hand om barnet eller sig själv. En förälder som inte kan möta ett barns behov av att få bli omhändertaget måste få växa upp i fred. Vill den andra föräldern finnas i barnets liv, finns det andra sätt att vara tillgängliga för sitt barn utan att inleda sega och svåra vårdnadstvister. Och de föräldrar som itne kan komma överens, kanske ska söka psykologisk hjälp att kunna kommunicera. Det ska inte gå ut över barnen. Har man som förälder egna problem ska det varken gå ut över den andra förälderna eller barnet.

Så gör du om du behöver hjälp

Om du har hamnat i en svår och segdragen vårdnadstvist behöver du hjälp av en duktig advokat. Både för dig och din advokat är det ditt barn som är viktigast. Har man fått barn, är det viktigt att inte de egna åsikterna, behoven eller önskan längre ska diktera barnets liv. Som förälder och som vuxen är det viktigast att tänka på det som är bäst för barnet, inte för de vuxna. Så länge båda föräldrarna är normala och vuxna personer, måste man lägga undan gräl och tjafs åt sidan. Sådant kan man inte komma dragandes med till en domstol, endast om barnets hälsa, liv och säkerhet är i fara, bör man dra frågan om barnets vårdnad, boende och umgänge till en domstolssak. Läs mer om hur du bör agera i en vårdnadstvist på http://www.ensamvårdnad.org.