Så bör du göra om ni tvistar om barns vårdnad

Kommentera
 
Kommer du och din partner inte överens om ert barns vårdnad? Om det är så att du och din föredetta partner inte kommer överens, är det mycket viktigt att er tvist och olika åsikter, inte går ut över ert barn. Ert barn har ju varken valt er, som föräldrar, valt att födas, eller valt att ni ska skiljas. Barnet måste få växa upp med en trygghet, säkerhet och få så bra förutsättningar till detta som det bara är möjligt. Då måste man som förälder, bortse från de egna åsikterna, egna behoven och tänka på barnet först och främst och inte hävda den egna rätten. Kan man inte komma överens om var barnet ska bo, om barnets vårdnad och umgänge bör man söka hjälp hos någon som kan vara en tredje part, som inte är någon familjemedlem, men som ni båda har respekt för.
 
Har det förekommit våld i famlijen bör du gå till domstol
 
Men är det så att det förekommer våld, har förekommit våld i familjen, narkotikamissbruk, kriminalitet eller liknande ska man inte behöva "samarbeta". För det går inte att "samarbeta" om den ena parten utsätter den andra för våld, antingen mot barnet eller mot en föredetta partnern. Sådana frågor måste avgöras i rätten. Och du kommer att behöva en stjärnadvokat som hjälper dig att skydda ditt barn och dig själv mot en våldsam f.d. partner och förälder till barnet. Ett barn ska på inga villkor behöva växa upp med en förälder som utövar våld. Våldet är mer än fysiska slag. Även hot om våld är mycket skadligt. Så kan man inte uppfostra barn.
 
Du behöver en duktig advokat som hjälper dig i domstolen
 
Är det så att du behöver en rättegång som ger dig vårdnaden, boendet och ett säkert umgänge för ditt barn bör du ta kontakt med en duktig advokat som hjälper dig genom en rättsprocess. Det är närmast omöjligt att vinna en strid om barns vårdnad, boende och umgänge om du inte har rätt advokat vid din sida. Så pass viktig är advokaten; med andra ord, en advokat kan vara skillnaden mellan att du vinner rättsprocessen, eller förlorar den!
 
En domstol vill helst ge båda föräldrar gemensam vårdnad om barn. Endast om det finns bevis på att föräldrarna inte klarar av att samarbeta, till exempel på grund av våld, övergrepp, narkotikamissbruk eller kriminalitet, brukar domstolarna besluta om ensam vårdnad om barn.