Det finns olika slags jurister som alla kan arbeta med vitt skilda saker. Juridik som ämne är väldigt stort. Här kan juristerna arbeta med allt som kan röra affärer, avtal, företag, sjukvård, kriminalitet, migration och asylrätt. De flesta av oss tänker sig nog advokater såsom man ser i populärkulturen och olika (amerikanska) filmer och serier på TV. Då har man kanske hört "I will sue you" eller "See you in court", det vill säga hotelser om att stämma någon i en rättegång. Och det har påverkat vårt synsätt på advokater. Men sanningen att advokater, precis som jurister, kan arbeta med helt olika saker.
 
Skillnad på jurist och advokat
 
Vad är det för skillnad på någon som arbetar som jurist, och någon som arbetar som advokat? En jurist är alla som någon gång har studerat juridik. Som jurist kan man arbeta med allt som har med juridik att göra, medan någon som är advokat, är en jurist som har upptagits av Advokatsamfundet och har lovat att följa Advokatsamfundets regler. En advokat är en skyddad titel; vem som helst får inte kalla sig advokat. En advokats främsta uppgift är att alltid arbeta för sin klient och vara klienten trogen.
 
Vad gör en familjerättsjurist?
 
Men om vi går tillbaka till famlijrättsjuridiken, så arbetar alla som är specialiserade på famljerätt, med allt som rör familjer; det kan då handla om man tvistar om vårdnaden av barn, till arvsrätt. Den som arbetar som familjerätt, arbetar då med allt som rör juridik och familjer. Det kan handla om adoptioner, äktenskapsförord, bouppteckning och umgängesrätt. Det är ju sällan som man kommer i kontakt med en jurist, men det händer om det blir tvister inom familjen, om någon inte är nöjd med hur ett arv har skiftats, eller om någon hotas att bli av med vårdnaden om sitt barn eller om man skiljer sig och tvistar om hur man ska dela det gemensamma boet. Då kan man behöva anlita en familjer

Så jobbar en familjerättsjurist

Allmänt Kommentera
 
Det finns olika slags jurister som alla kan arbeta med vitt skilda saker. Juridik som ämne är väldigt stort. Här kan juristerna arbeta med allt som kan röra affärer, avtal, företag, sjukvård, kriminalitet, migration och asylrätt. De flesta av oss tänker sig nog advokater såsom man ser i populärkulturen och olika (amerikanska) filmer och serier på TV. Då har man kanske hört "I will sue you" eller "See you in court", det vill säga hotelser om att stämma någon i en rättegång. Och det har påverkat vårt synsätt på advokater. Men sanningen att advokater, precis som jurister, kan arbeta med helt olika saker.
 
Skillnad på jurist och advokat
 
Vad är det för skillnad på någon som arbetar som jurist, och någon som arbetar som advokat? En jurist är alla som någon gång har studerat juridik. Som jurist kan man arbeta med allt som har med juridik att göra, medan någon som är advokat, är en jurist som har upptagits av Advokatsamfundet och har lovat att följa Advokatsamfundets regler. En advokat är en skyddad titel; vem som helst får inte kalla sig advokat. En advokats främsta uppgift är att alltid arbeta för sin klient och vara klienten trogen.
 
Vad gör en familjerättsjurist?
 
Men om vi går tillbaka till famlijrättsjuridiken, så arbetar alla som är specialiserade på famljerätt, med allt som rör familjer; det kan då handla om man tvistar om vårdnaden av barn, till arvsrätt. Den som arbetar som familjerätt, arbetar då med allt som rör juridik och familjer. Det kan handla om adoptioner, äktenskapsförord, bouppteckning och umgängesrätt. Det är ju sällan som man kommer i kontakt med en jurist, men det händer om det blir tvister inom familjen, om någon inte är nöjd med hur ett arv har skiftats, eller om någon hotas att bli av med vårdnaden om sitt barn eller om man skiljer sig och tvistar om hur man ska dela det gemensamma boet. Då kan man behöva anlita en familjer