En offentlig försvarare är någon som försvarar en person som misstänks för något brott. Det kan man få så snart som man misstänks för ett brott. En sådan offentlig försvarare utses av domstolen. Om du känner till någon som är duktig jurist och advokat, är det bäst om du anlitar den personen. Annars kan du råka få en advokat utsedd av domstolen som inte är särskilt duktig. Det finns verkligen alla sorters advokater. De som är bra och duktiga och de som inte är det. 
 
Detta bör en offentlig försvarare göra
 
En offentlig försvarare bör göra mer än bara föra fram vad den egna klienten har att säga till sitt försvar. En offentlig försvarare gör mer än så, till exempel kan en offentlig försvarare göra egna utredningar som kanske motsäger det som polis och åklagare påstår. Dessvärre har vi sett flera polisutredningar som inte håller måttet. Vi har sett att polisen i fall efter fall, bestämmer sig för hur saker och ting förhåller sig, till och med innan de har tagit reda på och utrett saken. Även om det dyker upp bevis som totalt motbevisar deras felaktiga antaganden bortser de från dem och tar endast med det som stödjer deras felaktiga antaganden.
 
Polisen kan inte tänka kritiskt eller med öppet sinne
 
Det är som om vi har en poliskår som inte kan tänka kritiskt och ha ett öppet sinne för vad en utredning faktiskt kommer fram till. Då de skulle behöva väga de olika faktorerna mot varandra och absolut inte bestämma sig för hur sakerna förhåller sig innan de rimligtvis kan veta det.
 
Det såg vi senast i fallet med den rumänska tiggaren Gicas dödsfall. Polisen tog inte ens reda på om det kunde röra sig om mord när de kom till platsen där han låg död. Först efter att polisen fick en film från en pojkes mobil som visade hur Gica timmar innan han mördades blev allvarligt misshandlad av flera pojkar. Då var det för sent att kunna ta tillvara viktiga rättstekniska bevis för vad som faktiskt hade hänt med Gica. 
 
Har du behov av att komma i kontakt med en offentlig försvarare? Läs då mer här: https://www.offentligförsvarare.se.

Vad gör en offentlig försvarare?

Allmänt Kommentera
 
En offentlig försvarare är någon som försvarar en person som misstänks för något brott. Det kan man få så snart som man misstänks för ett brott. En sådan offentlig försvarare utses av domstolen. Om du känner till någon som är duktig jurist och advokat, är det bäst om du anlitar den personen. Annars kan du råka få en advokat utsedd av domstolen som inte är särskilt duktig. Det finns verkligen alla sorters advokater. De som är bra och duktiga och de som inte är det. 
 
Detta bör en offentlig försvarare göra
 
En offentlig försvarare bör göra mer än bara föra fram vad den egna klienten har att säga till sitt försvar. En offentlig försvarare gör mer än så, till exempel kan en offentlig försvarare göra egna utredningar som kanske motsäger det som polis och åklagare påstår. Dessvärre har vi sett flera polisutredningar som inte håller måttet. Vi har sett att polisen i fall efter fall, bestämmer sig för hur saker och ting förhåller sig, till och med innan de har tagit reda på och utrett saken. Även om det dyker upp bevis som totalt motbevisar deras felaktiga antaganden bortser de från dem och tar endast med det som stödjer deras felaktiga antaganden.
 
Polisen kan inte tänka kritiskt eller med öppet sinne
 
Det är som om vi har en poliskår som inte kan tänka kritiskt och ha ett öppet sinne för vad en utredning faktiskt kommer fram till. Då de skulle behöva väga de olika faktorerna mot varandra och absolut inte bestämma sig för hur sakerna förhåller sig innan de rimligtvis kan veta det.
 
Det såg vi senast i fallet med den rumänska tiggaren Gicas dödsfall. Polisen tog inte ens reda på om det kunde röra sig om mord när de kom till platsen där han låg död. Först efter att polisen fick en film från en pojkes mobil som visade hur Gica timmar innan han mördades blev allvarligt misshandlad av flera pojkar. Då var det för sent att kunna ta tillvara viktiga rättstekniska bevis för vad som faktiskt hade hänt med Gica. 
 
Har du behov av att komma i kontakt med en offentlig försvarare? Läs då mer här: https://www.offentligförsvarare.se.