Alla advokater behöver argumentationsteknik

Kommentera
 
Så gott som alla som vill utbilda sig till advokater behöver mycket goda betyg. Det är mycket populärt att studera juridik, vilket har gjort att de som ska komma in på de utbildningarna behöver ha A i nästan alla kurser som de har gått på i gymnasiet. Sedan när det kommer till studier i juridik, gäller det att man kan läsa mycket. Sex år – så lång är utbildningen innan man är klar jurist. Och även efter 6 års utbildning är det inte säkert att man är en fullfjädrad advokat. Om man inte är född till att kunna övertala andra, måste man utbilda sig till det, men det är sällan man hinner göra det på universitetet. Det är ändå så mycket teoretisk undervisning som man måste klara av då. Sedan är det mer eller mindre upp till den enskilda advokaten att lyckas som advokat.
 
Varför blir vissa lysande stjärnot till advokater?
 
Här måste vi påpeka att det är stor skillnad på advokater och advokater. Att bli en duktig advokat innebär många saker. Ska man lyckas innebär det bland annat att man är en ambitiös person, och är villig att arbeta hårt. Men även om man arbetar hårt gäller det att kunna tänka utanför den berömda boxen – tänka i andra banor och vara kreativ. Ibland måste man ta fram nya fakta för att övertyga domare och nämndemän om någon som man anser är oskyldig. Ibland måste man till och med göra egna utredningar för att kunna bevisa någon som oskyldig, eller någon annan som skyldig. Som advokat är det viktigt att genomföra faktagranskningar, kunna argumentera för att något är på det sätt som man menar är riktigt. Även om man är duktig på sina fakta, eller på teorin, på lagen och föreskrifter måste man om och om igen kunna argumentera så att de som lyssnar följer med i det resonemang som man använder sig av.
 
Vad du säger och hur du säger det avgör framgången
 
Som advokat är det inte bara viktigt vad du säger utan även hur du säger det som kan avgöra om du blir framgångsrik inom juridiken eller inte. Det är mycket värt att lyssna på föregångare som Lefi Silbersky som är utomordentligt duktig just på argumentation. Eller lyssna på duktiga politiker som också är duktiga på retorik och argumentation. Här vill vi lyfta fram särskilt två duktiga politiker – vi håller inte alls med om deras politik, men vill lyfta fram deras argumenation. Alf Svenssson, som numera är KD politiker inom EU-parlamentet och Gudrun Shyman som är FI:s grundare och arbetar i det partiet.
 
 
Lyssna på duktiga på argument och retorik
 
Vill man lära sig om deras argumentation ska man lyssna på hur de säger en sak, och lära sig av dem. Särskilt politiker måste behärska argumentation då de kanske bara har på sig några minuter för att föra fram sin politik. Här tänker vi på de minuter de har på sig i medierna att säga bra saker, eller göra bort sig oh säga fel saker. Någon som verkligen inte är duktig på det är till exempel Åsa Romson, som fick lämna sin post i Miljöpartiet.
Läs mer här om hur du kan gå en retorikkurs och lära dig mer.