Vårdnadstvisternas svar på kalla kriget

Kommentera

I kanadensiska Ontario har en flera års lång vårdnadstvist avgjorts efter en 36 dagar lång rättegång. Resultatet? Pappan vann. Priset? Över 3 miljoner kronor i advokatkostnader.

En 36 dagar lång rättegång är inte särskilt vanligt för en vårdnadstvist. 36 dagar är snarare en rimligare tidsram när det handlar om allvarliga brott med ett större antal gärningsmän. Domaren i rättegången, Alex Pazaratz, kallar målet för ”den värsta sortens vårdnadstvist” och ”Cold War-divorce” där han anspelar på kalla krigets utdragna händelseförlopp.

Barnet tar ofta skada i vårdnadstvister

Barnet, som ofta hamnar i kläm när båda föräldrarna vill ha ensam vårdnad, tog inte bara skada av själva tvisten i sig. Rätten anser att mammans kontrollbehov starkt har skadat barnet på ett känslomässigt plan.

Som en av de främsta anledningarna till att pappan tilldelades ensam vårdnad var bland annat de ”psykologiska spelen” hon utförde på sin dotter  som inte kunde tillåtas att fortsätta. Bland annat sa mamman till barnet att hemska saker skulle hända henne när hon och barnet var ifrån varandra. Hon gjorde också allt hon kunde för att pappan inte skulle få besöka barnet och intalade även henne att han inte älskade henne.

Att barnet hamnade i kläm i den här årslånga vårdnadstvisten kunde synas genom rent fysiska effekter på henne. Bland annat hade hon ofta huvudvärk och kände sig sjuk. Det hände också att hon till och med kräktes av den stress hon utsattes för när hon exempelvis skulle bli hämtad av pappan när hon var hos sin mamma. När det handlar om två parter som vill ha ensam vårdnad är det ofta barnet/barnen som påverkas mest.

”Manipulationen det värsta”

Det allvarligaste i processen var för de inblandande inte de saftiga räkningarna. I domen nämns ett manipulativt spel, som med stor sannolikhet drabbade barnet värst. Oavsett om det gällde hennes karateuppvisningar eller fotbollsmatcher, var pappan tvungen att kämpa hårt för att ens få komma nära sin dotter. Han kämpade först utan juridisk hjälp med hänsyn till de stora kostnaderna som kunde uppstå (och som faktiskt uppstod) vid en rättegång. Efter flera år vek sig dock tålamodet, något som inledde den juridiska fasen i den långa vårdnadstvisten.

Vårdnadstvister – fakta

  • I Sverige upplevde ungefär 3,2 % av barnen en skilsmässa eller separation. (2011)

  • År 2011 hade 72 % av barnen 1 – 17 år gamla som bodde med endast en förälder två vårdnadshavare.

  • Den kommunen i Sverige med lägst andel separationer mellan 2007 – 2011 var Ydre. Högst var Laxå.