Vårdnadstvist - mer än bara juridik

Kommentera

Det talande för många områden inom familjerätt är att det handlar om större känslor än vad fallet är inom andra juridiska grenar och områden. Vid exempelvis en vårdnadstvist så kan man inte se saker och ting på ett rent svartvitt sätt; där måste andra värden också ställas in och ligga som grund för det beslut som fattas.

Man kan inte ge en mamma ensam vårdnad baserat på någon teknikalitet - men likväl så kan man inte ge henne ensam vårdnad utifrån sina egna känslor. Det handlar således om att en domare i Tingsrätten som ska fatta beslut i en fråga om ensam vårdnad vid en vårdnadstvist måste väva in ämnen som barnpsykologi, barns utveckling och tillsammans med vittnesmål och andra uppgifter - exempelvis en utredning från Familjerätten- fatta ett korrekt beslut.

Då utgångspunkten är att delad vårdnad är bäst för barnet så är det ytterst svårt att sia om hur ett eventuellt utslag blir. I vissa fall så kan man se att den som lämnat in stämningen får ensam vårdnad, i andra fall så beslutar domaren om att delad vårdnad ska fortsätta. I andra fall - och detta är den stora förhoppningen - så når en vårdnadstvist överhuvudtaget inte Tingsrätten och situationen blir löst innan.

Samarbetssamtal erbjuds av samtliga kommuner i Sverige

Ett stort led i detta är de förebyggande åtgärder och de finmaskiga skyddsnät som vävts i syfte att fånga upp föräldrar och barn som befinner sig i en vårdnadstvist. En av de främsta exemplen handlar om samarbetssamtal och denna åtgärd är också varje kommun i Sverige - enligt lag - tvungen att erbjuda. Det handlar om att ge föräldrarna en chans att samtala utan att bråka och där man också får en professionell medlare som kan komma med förslag om alternativa lösningar - boendefrågan kan innebära var tredje helg hos den ena föräldern och så vidare.

Det som sker vid många vårdnadstvister och som ligger som skäl till varför en förälder vill ha ensam vårdnad handlar nämligen inte om att den andre föräldern är olämplig. Det handlar sällan om incest, pedofili, grov kriminalitet eller svårt missbruk. i många fall så handlar det om undermålig kommunikation och om att man vill söka hämnd för tidigare misstag. En otrohet i äktenskapet, svartsjuka eller allmänna känslor av svek kan vara svårt att hantera och förlåta. Det är moraliskt förkastligt, men det innebär dock inte att man är olämplig som vårdnadshavare.

Samarbetssamtalet kan få många föräldrar att lyfta blicken från den egna naveln och inse vad det hela egentligen handlar om: att erbjuda sina barn den bästa möjliga framtiden. I många fall så är den framtiden formad så att båda föräldrarna har ett lika stort juridiskt ansvar. Där brukar ansökan om ensam vårdnad också dras tillbaka.

Den som vill läsa mer kan göra det på denna sida: http://www.ensamvårdnad.net. Där finns en stor mängd artiklar om relaterade ämnen och man kan även få rådgivning kring vårdnadsärenden