Är det rätt att ansöka om ensam vårdnad?

Kommentera
 
Vi får hoppas att det är en tillfällig trend, detta att vårnadstvister ökar i Sverige. Från året 2007, har vårdnadstivsterna ökat från 3.247 till det dubbla 2016, då antalet vårdnadstvister var 6.324 har Sveriges television publicerat. Vi vet inte vad det beror på att vårdnadstvisterna ökar. Det är några oroande siffror. Förra året publicerades Folkshälsans dystra staitstik som visade att nästan 40 procent av barn och ungdomar mår dåligt. Många barn och unga visade psykosomatiska tecken, såsom ont i magen, huvudvärk och sömnsvårigheter. Så ska det inte vara. Barn ska inte gå omkring och ha ont i magen. De ska inte ha onti huvudet eller inte kunna sova. Vad är det som händer med vår värld? Varför ökar vårdnadstvisterna? 
 
Alltfler pappor vill vara närvarande i sina barns liv

Vi tycker det är mycket positivit att pappor vill vara delaktiga i sina barns liv. Då är det positivt att de tar strid för att få fortsätta vara delaktiga i sina barns liv, om det är så att föräldrarna skils åt. Sanningen är den att de allra flesta klarar mycket väl att skilja sig från varandra utan att inleda vårdnadstvister. Med tanke på att hälften av alla sambopar och gifta par går skilda vägar, klarar alla normala mammor och pappor av att komma överens om hur de ska fortsätta omvårdnaden av barnens vårdnad, boende och umgänge. Vi tenderar att glömma bort det. Det är faktiskt inte de många normala föräldraran som tvistar om sina barn.

Om någon av föräldrarna har psykiska problem bör barn skyddas

Har någon av föräldrarna problem med sitt psyke, har någon psykisk störning, är missbrukande av alkohol eller knark, ska barn inte behöva växa upp med sådant. Barn måste få vara barn och inte ta hänsyn till en förälder som inte kan ta hand om barnet eller sig själv. En förälder som inte kan möta ett barns behov av att få bli omhändertaget måste få växa upp i fred. Vill den andra föräldern finnas i barnets liv, finns det andra sätt att vara tillgängliga för sitt barn utan att inleda sega och svåra vårdnadstvister. Och de föräldrar som itne kan komma överens, kanske ska söka psykologisk hjälp att kunna kommunicera. Det ska inte gå ut över barnen. Har man som förälder egna problem ska det varken gå ut över den andra förälderna eller barnet.

Så gör du om du behöver hjälp

Om du har hamnat i en svår och segdragen vårdnadstvist behöver du hjälp av en duktig advokat. Både för dig och din advokat är det ditt barn som är viktigast. Har man fått barn, är det viktigt att inte de egna åsikterna, behoven eller önskan längre ska diktera barnets liv. Som förälder och som vuxen är det viktigast att tänka på det som är bäst för barnet, inte för de vuxna. Så länge båda föräldrarna är normala och vuxna personer, måste man lägga undan gräl och tjafs åt sidan. Sådant kan man inte komma dragandes med till en domstol, endast om barnets hälsa, liv och säkerhet är i fara, bör man dra frågan om barnets vårdnad, boende och umgänge till en domstolssak. Läs mer om hur du bör agera i en vårdnadstvist på http://www.ensamvårdnad.org.