Om du blir misstänkt för ett brott

Kommentera

Att bli misstänkt för ett brott innebär att polisen efter att ha utrett brottet har anledning att tro att du skulle kunna ha begått det. I regel krävs inga bevis och det kan vara flera personer som är misstänkta. Dock innebär det i vissa fall, om polisen har starka misstankar mot dig och om brottet är allvarligt, att du kan häktas eller bli belagd med reseförbud.

Kallad till polisförhör

När du är misstänkt för ett brott kommer du att bli kallad till ett förhör hos polisen. Polisen har då i regel förhört vittnen och andra relevanta personer, samt undersökt brottet noga. Bland det sista som brukar hända i en brottsutredning är att man förhör den huvudmisstänkte. Skulle polisens misstankar mot dig stärkas efter förhöret kan det hända att du blir anhållen. Du får då sitta häktad fram till rättegången.

Reseförbud eller anmälningsskyldighet

Det kan också hända att du är fri att gå, men blir belagd med reseförbud eller anmälningsskyldighet. Reseförbud innebär att du inte får lämna din bostadsort. Rätten belägger misstänkta med reseförbud om de anser att det finns risk att den misstänkte planerar att fly eller undkomma rättvisan.

Anmälningsskyldighet innebär att den som är misstänkt för et bort dagligen måste anmäla sig hos polisen. Det är ett sätt för åklagaren och polisen att hålla koll på den misstänkte så att hen inte avviker.

Offentlig försvarare

Om åklagaren åtalar dig för brottet blir du kallad till rättegång. Om brottet antas kunna ge mer än sex månaders fängelse har du rätt till en försvarsadvokat, en så kalla offentlig försvarare. Om du vill kan du kontakta en jurist som du litar på och be denne att bli din offentliga försvarare. Rätten kan då utse denna person till din försvarsadvokat. Det är alltid bra att välja en bra och kunnig advokat med erfarenhet av den typ av brott som du misstänks för.

Rättegång

I rättegången turas åklagaren och försvarsadvokaten om att presentera bevis och förhöra vittnen för att lägga fram sin sak. Försvararens uppgift är att övertyga rätten om att du inte begått brottet, eller att omständigheterna talar så mycket till din fördel som möjligt. Åklagarens uppgift är den motsatta. Efter förhandlingen meddelar rätten sin dom, som kan överklagas i högre instans i de flesta fall.

Att vara misstänkt för brott är inte att vara dömd

Det är viktigt att komma ihåg att bara för att man blir misstänkt för ett brott behöver det inte sluta med att man sitter i en rättegång med en försvarsadvokat vid sin sida. Det kan mycket väl vara så att polisen varit inne på felaktiga spår som leder till dig, eller att de tagit miste på person. Förundersökningens uppgift är att reda ut eventuella missförstånd, och även här kan det underlätta mycket att ha en bra advokat vid sin sida, en advokat som då betalas av staten.

Mer info om vad som gäller när man blir misstänkt för brott finns här: https://www.misstänktförbrott.nu