Anlita en försvarsadvokat i Stockholm

Kommentera

Nästan oavsett vilket typ av brott man misstänks för så kommer man att tjäna på att anlita en försvarsadvokat. Det ligger i sakens natur - en försvarsadvokat vet vad som är juridiskt rätt och vad som är felaktigt; han kan därigenom på ett tydligare sätt värna sin klients intressen och - framförallt - rättigheter. Även vid mindre förseelser så anser vi att en anlitad försvarsadvokat gör skillnad. Ponera att du är misstänkt för en misshandel i Stockholm; ett bråk har ägt rum under en sen lördagsnatt och du har - oskyldigt - pekats ut av två vittnen.

Du kallas till förhör och du får sitta ned tillsammans med poliser som börjar ställa frågor; frågor som blir allt mer ledande och som hela tiden insinuerar att du ska vara skyldig till misshandeln. Du uppfattar det som att de redan bestämt sig och i takt med att att tiden går så vill du bara en enda sak: att få komma därifrån.

I vissa fall kan en sådan situation innebära att oskyldiga förvandlas till skyldiga. Sådant förhindras definitivt av en försvarsadvokat som - även under förhör med polisen - ser till att irrelevanta frågor förpassas till sophögen och att dina rättigheter hela tiden sätts i främsta rummet.

Våldtäktsoffer extra ansatta och utsatta

Man kan vända på detta också och peka på vikten av ett målsägarbiträde. Det vill säga - du är den som blivit utsatt för ett brott och dte är du som, så att säga, äger målet. Många målsäganden upplever att de inte tas på allvar och att de blir pressade att ta tillbaka saker som de sagt.

Det kan ske i rätten och det - dessvärre - även ske vid initiala polisförhör. Inte sällan så handlar det om kvinnor som blivit utsatt för ett fruktansvärt brott i form av en våldtäkt. Ett brott som sätter djupa sår och ärr att bära genom hela livet som det är. Blir man dessutom misstrodd och får en massa frågor om hur mycket man eventuellt druckit, vilka kläder man bar och om man i själva verket inte menade Ja med sitt Nej så blir såren ännu djupare.

Tyvärr händer allt detta och det är också en förklaring till varför mörkertalet är så pass stort då det kommer till våldtäkter. Få vågar/orkar ta sig igenom processen. Rätt målsägarbiträde gör skillnad och avleder de - skamliga - frågorna ovan och lägger istället fokus på det väsentliga: att ett fruktansvärt brott är begånget och att en gärningsman måste fällas.

En försvarsadvokat blir ett stöd

Oavsett om man talar om en försvarsadvokat i Stockholm eller om ett målsägarbiträde i Göteborg, om misstänkta eller om offer så finns det en gemensam nämnare: stödet. Att gå igenom en rättslig process är ytterst påfrestande och den person man anlitar som juridiskt sakkunnig blir mer än bara en kompetent person.

Det blir en axel att luta sig mot och ett stöd genom hela resan. För många som misstänks för allvarligare brott så blir en försvarsadvokat också den enda länken till omvärlden.

Läs mer: http://www.försvarsadvokatstockholm.biz.