Vad är arvsrätt och hur fungerar det i Sverige?

Kommentera
 
Arvsrätt är enkelt uttryckt det som finns kvar efter en person som har avlidit. Det kan vara allt från skulder, till fastigheter, mark, kapital, fordon och alla personliga egendomar. När det kommer till arv finns det många lagar som omgärdar detta. Allt sådant underlättar om man skriver ett testamente. Om man är förutseende och inte vill att de som lever kvar efter ett frånfälle, skriver man ett testamente. Särskilt viktigt är det om man har många egendomar. Skriver man ett testamente, behöver inte barn eller syskon tvista om arvet.
 
"När man skall fördela arvet efter en avliden släkting finns det möjlighet för dödsbodelägarna – personerna som har rätt till arvet – att göra en överenskommelse kring vem som får vad på egen hand".
 
Vad händer när någon dör?
 
När det kommer till ett dödsfall upprättar man först ett dödsbo. Det måste göras inom 3 månader efter ett dödsfall och inom 4 månader måste det registrerade dödsbudet komma in till Skatteverket. Gifta makar ärver varandra. Därefter barn, som har rätt till hälften av det som de gifta makarna ärver. Finns det inte barn, och man enbart har varit sambo-par, ärver man ingenting av sin sambo, oavsett hur länge som man har varit sambor. Lagen talar om bröstarvingar; som är den avlidnes barn och barnbarn. Finns det inga barn ärver den avlidnes föräldrar, syskon och syskonbarn. Finns inte föräldrar, ärver mor- och farföräldrar, fastrar, farbröder, mostrar och morbörder.
 
Sambor ärver inte av varandra
 
Således, är man sambopar och vill att ens sambo ska ärva efter en, då måste man skriva ett testamente som ger sambon rätt att ärva av en. Har man barn, har de alltid rätt till hälften av arvet, oavsett hur man har valt att testamentera. Man kan alltså inte testamentera så att de egna barnen blir arvslösa. Lagen motsätter i så fall det testamentet. Medan den som har varit gift alltid ärver sin man, eller fru. Det kan heller inte ett testamente råda bot på, man kan alltså itne göra en gift make eller maka arvslös. Och den gifta maken eller makan ärver hela arvet, tills den dör, först efter det ärver bröstarvingarna det som efterlämnats av den som har dött.
Här kan du läsa mer om arvsrätten.